Marsman Mobilisatie Therapie

Marsman Mobilisatie Therapie

Manuele mobilisatie therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.
Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd.

Manuele Therapie Marsman

Manuele Therapie Marsman (MTM), is een specifieke onderzoeks- en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom en de gewrichten van de armen en benen.
Na jarenlange, nauwgezette waarneming is deze methode zowel theoretisch als praktisch ontwikkeld en verder uitgewerkt door Jaap Marsman.

De natuurlijke (fysiologische) bewegingspatronen van  de wervelkolom en overige gewrichten zijn individueel bepaald en in de MTM worden deze bewegingen “voorkeursbewegingen” genoemd welke zijn vastgelegd in “voorkeurspatronen”. Een ieder heeft zijn eigen manier van bewegen, zijn eigen ”voorkeur”. Een voorbeeld hiervan is hoe iemand zijn armen over elkaar doet, zijn handen vouwt een bezem hanteert enz. Veel van deze bewegingen hebben een directe relatie met de wervelkolom. Hierbij spelen de biomechanische wetmatigheden een belangrijke rol. In de manuele therapie volgens Marsman wordt er rekening gehouden met de individuele voorkeur.

Het Onderzoek:

Het onderzoek is er onder meer op gericht om, met gebruikmaking van specifieke testen, ieders individuele voorkeursbewegingen en -patronen van de wervelkolom in kaart te brengen.
Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit (beweeglijkheid) van de wervelkolom en/of de gewrichten van de ledematen; hierdoor kan er een verstoring ontstaan van de balans in de statiek (stand, houding).

De Therapie:
De therapie bestaat uit het opheffen van de vastgestelde onbalans door middel van uiterst subtiele en gerichte mobilisaties. Hierdoor komt de patiënt weer tot een voor hem/haar zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. We spreken in dit verband dan ook over het optimaliseren van de verstoorde bewegingsmogelijkheid in de (wervelkolom-) gewrichten. De hardere manipulatieve technieken die in andere stromingen worden gebruikt worden niet gebruikt bij deze methode. De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt. Dus ongeacht wat het probleem veroorzaakt, richt de behandeling zich op het opheffen van de bewegingsverstoring en zo het optimaliseren van het functioneren als mens.